เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผ้าไหม

  • By Stanley
  • No Comments

ผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ และนอกจากอาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และในสังคมของการเกษตรจากมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือนโดยการถ่ายทอดให้กับผู้หญิงซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณได้ถูกถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับลูกหลานสืบต่อกันมา สมัยโบราณยังไม่มีคลิปหลุดให้เราดู ก็จะใช้เวลาว่างในการทอผ้า แต่ถ้าเป็นสมัยนี้หลายๆคนก็คงเลือกที่จะดูคลิปหลุดมากกว่าทอผ้าแน่นอน

เราได้แบ่งประเภทของผ้าทอเป็น 2 ประเภทตามวัตถุดิบในการทอและกรรมวิธีคือ

1.การทอที่แบ่งตาม วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ไหมและผ้าฝ้าย

ฝ้ายนั้นจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็นพืชที่อยู่ในเขตร้อนชอบดินปนทรายชอบอากาศโปร่งไม่ชอบที่ร่มเส้นใยของฝ้ายนั้นจะดูดความชื้นได้ง่ายและเมื่อดูดความชื้นแล้วจะระเหยเป็นไอและเมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายก็จะทำให้มีความรู้สึกที่เย็นสบาย แม่จะใส่นอนดูคลิปหลุดก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าผ้าชนิดอื่น

ไหม เส้นใยของไหมที่ได้จากตัวใหม่นั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเลี้ยงกันในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ลักษณะของตัวใหม่นั้นจะคล้ายหนอนแต่เมื่อแก่ตัวแล้วจะชักใยหุ้มตัว ของมันเองซึ่งเรียกว่ารังไหม ลองใหม่นี้จะนำมาสาวเป็นเส้นไหมแล้วจึงนำไปฟอกด้วยการต้มด้วยด่าง จากนั้นำมากวักเพื่อให้ได้เส้นใหญ่ไหมแล้วจึงนำมาย้อมสีและนำไปทอเป็นผืนผ้ารูปทรงตามที่ต้องการ เส้นไหมจะมีคุณสมบัติ ลื่น มันและยืดหยุ่นได้ดีมาก แต่ไม่นิยมใส่ในชีวิตประจำวันเพราะเนื้อผ้าจะมีความหนา ถ้าใส่ชุดไหมนอนดูคลิปหลุดออกเลยว่าหายใจไม่ออกแน่นอน

  1. ผ้าทอนั้นเราจะแบ่งตามกรรมวิธีในการทอจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลวดลายที่เกิดขึ้นจากการทอบนผ้า เช่น

ผ้ามัดหมี่ กรรมวิธีการทอที่ทำให้เกิดลวดลาย โดยการย้อมเส้นฝ้ายให้ด่างโดยการผูกมัดให้เกิดช่องว่าง การทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืนนั้นต้องใช้เวลาและความประณีตมากโดยจะต้องจัดเรียงเส้นไหมและเส้นฝ้ายให้สม่ำเสมอคงที่ กรรมวิธีนี้จึงต้องเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้องเพื่อทำให้เกิดลวดลายที่สวยงาม

ผ้าจก การทอจกนี้เป็นกรรมวิธีของการทอและการปักผ้าไปพร้อมกัน การทอลวดลายโดยใช้วิธีนี้ จะเพิ่มได้เส้นพุ่งพิเศษเข้าไป เป็นช่องช่องโดยไม่ติดต่อกัน ตลอดความกว้างของผ้า มีวิธีการทำโดยใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกขึ้น จะเป็นการทอผสมการปักลาย

ผ้าขิด จะเป็นการทอผ้าด้วยวิธีการเขี่ยเส้นด้ายให้ยกขึ้นแล้วสอดพุ่งเส้นด้ายไปตามแนวเส้นยืนจังหวะการสอดเส้นด้ายจะทำให้เกิดลวดลายในรูปแบบต่างๆ ตามที่เราต้องการ

การทอผ้านี้จะมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะผ้าไหมที่เป็นผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นผ้าที่มีอายุของการใช้งานนั้นคงทนและยาวนาน มีคุณภาพดีและมีสีสันลวดลายที่สวยงามแปลกตา